GDPR

Take a wonderful morning walk through the endless forest, over elevated bogs and clear lakes. 

Integritetspolicy
Johannisholm Adventure tar personlig integritet på största allvar och det är en viktig angelägenhet för oss att tillförsäkra en god säkerhet och integritet av de som våra gäster lämnar till oss eller som vi får på annat sätt. Denna integritetspolicy gäller för alla de personuppgifter som behandlas av Johannisholm Adventure.

 

Johannisholm Adventure behandlar personuppgifter i enlighet med dataskyddslagen (GDPR).

 

Personuppgiftsansvarig
Personuppgiftsansvarig är Johannisholm Adventure AB (org. nr. 556883-7677), Johannisholm 109, 797 92, Mora, Tel: +46 (0) 250-60 000

info@rjoholm.se.

Om du vill få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av Johannisholm Adventure kan du begära det skriftligt på ovanstående adress. Det är också till den adressen som du ska vända dig om du vill begära rättelse av felaktig eller missvisande uppgift.

Du har också rätt att framföra klagomål avseende Johannisholm Adventures hantering av personuppgifter till Datainspektionen.

 

Datainsamling
I samband med att en gäst beställer eller nyttjar en tjänst som Johannisholm Adventure tillhandahåller samlar Johannisholm Adventure in vissa personuppgifter om gästen. Vi samlar in personuppgifter som våra gäster därvid lämnar på vår webbplats, via telefon eller e-mail och som vi erhåller genom automatiska överföringar till vårt bokningssystem via XML -kopplingar. Detta innefattar information såsom namn, adress, telefonnummer, e-postadress och andra kontaktuppgifter, språk och nationalitet.

 

Vi kan även komma att registrera uppgifter om våra gästers önskemål (till exempel vilken typ av rum eller kudde som önskas eller liknande) och om våra gästers vanor och intressen – t.ex. via sociala medier – i den utsträckning det är nödvändigt för att kunna erbjuda dem en bättre upplevelse av Johannisholm Adventures tjänster och relevanta erbjudanden (till exempel om gästen är intresserad av mat och dryck eller viss typ av underhållning).

 

Samtycke
En gäst samtycker till att Johannisholm Adventure samlar in och behandlar personuppgifter, genom att kryssa i för avsett ändamål tillhandahållen ruta på eller från Johannisholm Adventures websida eller bokningssystem, i enlighet med vad som framgår av dessa villkor godkänner gästen också vår integritetspolicy & webplatsvillkor.

 

Om personuppgifter avser någon som är under 16 år krävs vårdnadshavarens samtycke.

 

Den rättsliga grunden för Johannisholm Adventures behandling av personuppgifter är således den registrerades samtycke.

 

Gäster kan när som helst återkalla sitt samtycke till ytterligare behandling (ej retroaktivt) av gästers personuppgifter genom att kontakta Johannisholm Adventure på info@wp.joholm.se, varpå Johannisholm Adventure kommer att förhindra sådan

information från att fortsätta behandlas. Johannisholm Adventure avser att följa Datainspektionens direktiv om att återkomma inom 30 dagar.

 

Gäster kan också begära att Johannisholm Adventure inte behandlar gästens personuppgifter för marknadsföringsändamål. Gäster görs dock uppmärksamma på att återkallande av samtycke inte påverkar behandling som får göras utan samtycke (t.ex. tillhandahållande av tjänster du beställt) men kan leda till att tjänsterna inte fungerar som avsett eller att Johannisholm Adventure inte längre kan tillhandahålla dessa.

 

Var vi lagrar gästers personuppgifter
Johannisholm Adventure lagrar personuppgifter i överensstämmelse med dessa villkor och gällande lagstiftning.

 

Johannisholm Adventure lagrar personuppgifter i Beds24, en Online Booking Engine, Channel Manager and Property Management System – http://beds24.com. Personuppgifterna läggs in till Bed24 antingen direkt av Johannisholm Adventure eller genom synkronisering med sammarbets partners Booking.com och Expedia. Tillgång till bokningssystemen begränsas till behöriga i Johannisholm Adventure genom inloggningsuppgifter. Känsliga uppgifter som kreditkort nummer raderas automatiskt av systemen inom två veckor efter ankomst datum för gällande bokningen.

 

Ändamål med att behandla personuppgifter

Johannisholm Adventure använder personuppgifter för att:

 

Administrera, tillhandahålla, utveckla och underhålla tjänsterna vi erbjuder.

Bearbeta gästers bokningar och beställningar av tjänsterna.

Kontakta gäster via t.ex. SMS, andra mobila applikationer eller e-mail eller för att avisera om bokningsstatus eller information som ansluter till bokningen före, under och efter vistelsen.

Diagnostisera fel, optimera tekniken och kunna kontakta gäster i händelse av problem med en bokning eller utförandet av tjänsterna som vi erbjuder.

Underlätta vid framtida bokningar av tjänster.

Analysera och förbättra kvaliteten på och upplevelsen av tjänsterna vi erbjuder.

Informera våra gäster om erbjudanden och kampanjer från Johannisholm Adventure och våra samarbetspartners.

Skicka nyhetsbrev.
Individualisera kommunikationen med gäster avseende våra tjänster t.ex. genom att skapa en profil för gäster och skicka erbjudande som passar användare av våra tjänster.

Analysera statistik och användarbeteenden rörande våra tjänster.

Öka gästers nytta och upplevelse av Johannisholm Adventures tjänster.

Hur länge Johannisholm Adventure sparar personuppgifterna

Dina personuppgifter sparas i vår kunddatabas. Databasen rensas regelbundet från inaktuella uppgifter eller uppgifter som inte längre behövs för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden mot dig som kund. För att erbjuda dig en hög grad av service, och för att kunna kommunicera med dig om relevanta erbjudanden och kampanjer kan vi dock komma att spara dina uppgifter i upp till två år från din senaste vistelse hos oss.

 

Vilka Johannisholm Adventure delar uppgifterna med
Johannisholm Adventure kan lämna ut personuppgifter till tredje man, såsom t.ex. polis eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om Johannisholm Adventure annars är skyldigt att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Johannisholm Adventure kan även komma att lämna ut personuppgifter till de underleverantörer som Johannisholm Adventure anlitar för att tillhandahålla respektive marknadsföra sina tjänster. Sådana underleverantörer behandlar personuppgifterna endast för Johannisholm Adventures räkning och i enlighet med Johannisholm Adventures instruktioner. Underleverantörer har inte rätt att använda dem på något annat sätt än att följa sitt uppdrag för Johannisholm Adventure.

 

Nuvarande underleverantörer som Johannisholm Adventure delar personuppgifter med:

Inga för tillfället.

 

Cookies
Genom att inte stänga av cookies i webbläsaren och fortsätta använda webbplatsen samtycker besökare till vår användning av cookies. Johannisholm Adventure använder sig av cookies för att lagra information om besökarpreferenser, registrera användarspecifik information om vilka sidor som användaren har besökt, anpassar webbsidans innehåll baserat på besökarens webbläsare eller annan information som besökaren skickar via deras webbläsare.

 

Överlåtelse
Om Johannisholm Adventure säljer, omorganiserar eller på annat sätt överlåter hela eller delar av vår verksamhet kan gästers Personuppgifter komma att överlåtas samtidigt.

 

Andra webbsidor
På Johannisholm Adventures hemsida kan det förekomma länkar till andra applikationer och/eller webbsidor som inte kontrolleras av Johannisholm Adventure. Johannisholm Adventure ansvarar inte för innehållet i länkade applikationer/webbsidor och den behandling av Personuppgifter som eventuellt görs av ägare eller operatörer av länkade webbsidor.

 

Dessa villkor ersätter tidigare publicerade villkor.

Mora i maj 2018

 

Johannisholm Adventure AB

en_GB